Biogazdákodó

Azonosító szám: 10032

Mezőgazdaság és erdészet

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

 • Szerződést köt a tanúsító szervezettel az ökológiai termelésre történő átállás érdekében.
 • Meghatározza a biotermékek árát és kialakítja az értékesítési csatornákat.
 • Természet- és környezetvédelmi szempontokra figyelemmel tervezi meg a mezőgazdasági termelést.
 • A gazdaság kialakítását és működtetését a táj-gazdálkodási ismeretek alapján végzi.
 • Felméri és azonosítja gazdaságában a védett és érzékeny természeti területeket.
 • A szerves eredetű hulladékok hasznosítására vonatkozó tervet állít össze.
 • Megtervezi és végrehajtja az ökológiai növénytermesztésre való átállást, naprakészen vezeti és megőrzi termeléssel, az ellenőrzéssel, valamint a tanúsítással összefüggő dokumentációt.
 • Szakszerűen megtervezi a vetéstervet figyelemmel a fajtaválasztás speciális szempontjaira.
 • Szakszerűen alkalmazza talaj szerkezetét és víztartalmát kímélő technológiákat, eljárásokat.
 • Fenntartja a talaj tápanyag-szolgáltató képességét az ökológiai gazdálkodásban engedélyezett tápanyag-utánpótló készítmények felhasználásával.
 • Szakszerűen alkalmazza a tárolással és tartósítással összefüggő ökológiai ismereteit és az extenzív gyep-termesztés előírásait.
 • Alkalmazza az ökológiai növénytermesztésben megengedett növényvédelmi mód-szereket, készítményeket a kártételek kialakulásának megelőzése, illetve mérséklése érdekében.
 • Szakszerűen használja és karbantartja az ökológiai növénytermesztéssel összefüggő építményeket, gépeket és berendezéseket.
 • Igénybe veszi az ökológiai növény-termesztés támogatási formáit, valamint a NATURA 2000 program előírásait szakszerűen alkalmazza.
 • Megtervezi és végrehajtja az ökológiai állattartásra való átállást, naprakészen vezeti és megőrzi a termeléssel, ellenőrzéssel, valamint a tanúsítással összefüggő dokumentációt.
 • Szakszerűen helyezi el a haszonállatait a speciális állatsűrűségi korlátokra figyelemmel és képes a különféle ökológiai tartásban fel-használható takarmányok és takarmánykiegészítők felismerésére. Figyelemmel kíséri a haszonállatok viselkedését, ellenőrzi a rendelkezésre álló takarmány mennyiségét, minőségét
 • Szakszerűen kialakítja és működteti az ökológiai méhészetet.
 • Legeltetési tervet készít.
 • Igénybe veszi az ökológiai állattartás támogatási formáit.
 • Megtervezi és végrehajtja az ökológiai kertgazdálkodásra történő átállást, az ellenőrző szervek nyomtatványait és előírásait szakszerűen vezeti és kezeli.
 • Kijelöli a zöldség- és gyümölcstermesztés céljára leginkább megfelelő adottságú területeket.
 • Használja az ökológiai termesztésben megengedett termésnövelő anyagokat, növényvédelmi eljárásokat és készítményeket.
 • Szakszerűen használja a zöldség-gyümölcs fajok alapvető ökológiai termesztéstechnológiáját.
 • Szakszerűen alkalmazza a szőlőtermesztés ökológiai termesztéstechnológiai ismereteit.
 • Szakszerűen használja az ökológiai kertészetben rendszeresített építményeket, eszközöket és berendezéseket.
 • Alkalmazza az ökológiai kertészeti termesztés támogatási formáit, rendszerét.
A képzés megkezdésének feltételei
 • szakmai előképzettség (Gazda, Mezőgazdasági technikus)
 • alapfokú iskolai végzettség
 • foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat
A képzés időtartama

320 óra / 4 hónap

Engedélyszám

E/2020/000365

Befizetési módok
 • személyesen beiratkozáskor készpénzben
 • személyesen beiratkozáskor bankkártyával
 • Fizetési Kapu 22222222-35076935
A képzés zárása

A képzés záróvizsgával zárul, mely a képzés végén kerül megtartásra.

A képzés elvégzéséről szóló igazolás megnevezése

TANÚSÍTVÁNY, mely kiadásának feltétele a záróvizsgán „Megfelelt” minősítés megszerzése.

Megjegyzés

A szakképzettséget illetve szakképesítést igazoló bizonyítvány megszerzését az akkreditált vizsgaközpont biztosítja.

Gyakori kérdések

Személyesen az ügyfélszolgálati irodánkban (2040 Budaörs, Budapesti út 122.) hétfőtől csütörtökig 07:00-16:00, illetve pénteken 07:00-13:00-ig.

Telefonon a képzéshez tartozó oktatásszerző kollégához tartozó telefonszámon.

Az adott képzéseken csak az vehet részt, aki megfelel az előírt előfeltételeknek (pl. Alapfokú iskolai végzettség…). Az előfeltételek képzésenként eltérnek.
Erről minden információt megtalál a főoldalon, az adott tanfolyam nevére kattintva, a szakmai és vizsgakövetelményekben.

A vizsgázók a gépkezelői tanfolyamokat szervező gazdasági társaságok-nál végezhetik el a megfelelő képzést, amely hatósági vizsgával zárul. Ezt megelőzően elsőfokú munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálaton kell részt venniük, amellyel igazolhatják, hogy nincs egészségügyileg kizáró oka a munkavégzésnek és a képesítés megszerzésének. Az orvosi alkalmasság a 40 évnél fiatalabbaknak maximum 3 évre, a 40 és 50 év közöttiek 2 évre, míg az 50 év felettieknek 1 évre adható meg, amely újabb orvosi igazolással hosszabbítható meg.

A hatósági gépkezelő igazolvány egy papíralapú kiskönyv, amelynek előállításához fontos a személyi adatok pontos megadása a képzőszervnél, valamint a szabványos (2,5 x 3,5 cm), két darab igazolványkép leadása.

A 2009. december 1. előtt kiállított építőgépkezelő igazolványok pótlá-sa és meghosszabbítása a kiadó szervezettől kérhető, míg az ezt követő években szerzett dokumentumok a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál 3300 forintos eljárási díj befizetése ellenében igényelhetőek.

Az OKJ-s bizonyítvánnyal rendelkezők felmentést kapnak a hatósági szó-beli vizsgák alól.

A Képzési Program megtekintéséhez szükséges jelszóért kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz
Biogazdákodó
210 000 Ft

Az ár tartalmazza az előzetes tudásmérés, az oktatások és a záróvizsga díját is.