Tűzvédelmi előadó 158 000 Ft
Tűzvédelmi előadó

Rendészet és közszolgálat

• Felméri a gazdálkodó szervezet, létesítmény tűzvédelmi kötelezettségeit és állapotát, melynek keretében különösen kockázatot értékel, ellenőrzi a tűzállósági követelményeket, meghatározza az oltóanyag szükségletet, a tűzoltó egységek beavatkozását biztosító követelmények teljesülését, a kiürítés feltételeit, a tűzszakaszok méreteit, majd arról szóban és írásban beszámol, javaslatokat tesz a hiányosságok javítására és a fejlesztési irányokra.
• Elkészíti a tűzvédelemmel kapcsolatos szabályozási dokumentumokat, melyekben dokumentálja a tűzvédelmi eszközökkel, berendezésekkel kapcsolatos információkat.
• Szakmailag támogatja a tűzvédelemmel kapcsolatos szolgáltatói szerződések megkötését, módosítását, teljesítésének ellenőrzését, igazolását.
• Ellátja a tűzvédelmi oktatással, kapcsolatos szervezési és nyilvántartási feladatokat, összeállítja a tűzvédelmi oktatás tematikáját, valamint tűzvédelmi oktatást tart.
• Megtervezi és értékeli a tűzvédelmi gyakorlatokat. Közreműködik a tűzoltóságok gyakorlataiban, azok előkészítésében, lebonyolításában és értékelésében. Képviseli a megbízóját.
• Kezeli a tűzvédelmi rendszeres és rendkívüli ellenőrzésekkel, felülvizsgálatokkal, karbantartásokkal kapcsolatos nyilvántartásokat, és vezeti a szükséges dokumentumokat.
• Rendszeresen kommunikál a gazdálkodó szervezet, létesítmény munkavállalóival, és a külső szervezetekkel. Megfelelő módon tájékoztatja az érintetteket.
• Részt vesz a tűzvédelmi és egyéb tűzvédelmi kérdéseket is érintő hatósági ellenőrzéseken, bejárásokon.
• Szakmailag támogatja megbízóját az ezekkel kapcsolatos felkészülési feladatokban, ügyféli kötelességek teljesítésében és jogok gyakorlásában.
• Átlátja és értékeli a gazdálkodó szervezet, létesítmény fejlesztései nyomán bekövetkező tűzvédelmi helyzet változását, javaslatot tesz a tűzvédelmi megfelelőség kialakítására.
• Szakszerűen használja a tűzvédelmi berendezéseket, felszereléseket.
• Végrehajtja a szükséges tűzvédelmi ellenőrzéseket, bejárásokat, szakmai szemléket tart. Értékeli azok eredményét, javaslatokat fogalmaz meg munkáltatója, megbízója számára.
• Használja a munkavégzéshez szükséges informatikai eszközöket, kezeli a nyilvántartások vezetéséhez, ügyintézéshez szükséges programokat.