Ügyfélszolgálat, panaszügyintézés

A képzések iránt érdeklődő ügyfelek, jelentkezők, a megrendelők és a képzések résztvevői az alábbiak szerint vehetik igénybe akár személyesen is az ügyfélszolgálatot érdeklődés, illetve panaszügyintézés céljából:

Székhely: 2040 Budaörs, Budapesti út 124.
Ügyfélszolgálat címe: 1112 Budapest, Budapesti út 122.
Levelezési cím: 1112 Budapest, Budapesti út 122.
Telefonszám: 06 1 231 0033
Fax:
Elektronikus levelezési cím: tuske.kft@tuske.t-online.hu, info.tuske@gmail.com
Ügyfélszolgálat idő: Hétfőtől csütörtökig 7:30-16:30 / Pénteken 7:30-13:30 / Szombat és vasárnap —

Külső képzési helyszíneken az érdeklődők, jelentkezők, résztvevők kiértesítést kapnak az esetleges egyéb ügyfélszolgálat elérhetőségéről, a panaszügyintézés helyéről. Ügyfélfogadási időben minden érdeklődőnek lehetősége van szóbeli tájékoztatást kérni a képzéseket érintő valamennyi nyilvános tudnivalóról. Szórólapokat, írásbeli tájékoztatókat is az igénylők rendelkezésére bocsát az intézmény. Elektronikus megkeresés esetén az ügyfélszolgálat hasonló módon válaszol.
A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján engedélyezett képzések esetében a képzési programok eredeti példányai a központi ügyfélszolgálaton tekinthetők meg.

Panaszkezelési rendszer

Az ügyfél az intézmény képzési tevékenységével kapcsolatos tevékenységével, mulasztásával, a képző intézmény érdekében eljáró személy tevékenységével, mulasztásával magatartásával kapcsolatos panaszát szóban vagy írásban közölheti az intézménnyel. (Az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.)

A szóbeli panaszt

  • Azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell.
  • Ha az ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az intézmény a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát,
  • személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben az ügyfélnek átadni,
  • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni (a panasz beérkezését követő harminc napon belül). A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt az intézmény köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

 

Az írásbeli panaszt az intézmény a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját az intézmény indokolni köteles.

Az intézmény a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.