Képzési rendszerek közötti különbségek

 • A képzések két csoportra bomlottak. Megkülönböztetünk 1. szakmai oktatást és 2. szakmai képzést.

  1. A részszakmák csoportja. Szakképzésben oktatható szakmák részét képező szakmák. Szakemberek képzését jelenti.
  Vagyis: az OKJ-s rendszerben Kőműves szakmát oktathattunk, ez szerepelt a bizonyítványban. Az új képzési rendszerben Kőműves bizonyítványt csak szakképzőnél lehet szerezni, felnőttképzésben ennek egy részét, a Falazó kőműves részszakmát oktathatjuk. Bővebb tájékoztatást az IKK honlapján (https://ikk.hu/p/kkk-ptt) lehet találni minden érintett szakmával/részszakmával kapcsolatban. 
  Csak azokat a képzéseket oktathatja felnőttképző, mely szakmák Képzési és Kimeneti Követelményeinek 1.8-as pontjában meg van nevezve a részszakma.
  A képzésben részt vevők szakmai vizsgát tehetnek.
   
 • 2. Szakképesítést kínál, mely programkövetelmény alapján összeállított képzési program szerint kerül lebonyolításra. Bővebb információt a programkövetelményekről az IKK honlapján (https://ikk.hu/p/szakkepesites) lehet találni minden szakképesítéssel kapcsolatban. 
  A honlapon található képzések bámelyikét oktathatja felnőttképző intézmény.
  A képzésben részt vevők képesítő vizsgát tehetnek. 

 

Hasonlóságok

 • Az OKJ-s képzések rendszerében és a mostani (új) képzési rendszerben is ugyanazt a "Kék" színű, keményfedeles bizonyítványt kaptuk/kapjuk sikeres vizsga esetén.
 • A bizonyítványok államilag elismertek.
 • Lehet csökkenteni a képzés óraszámát előzetes tudásmérés igénybevételével.
 • A képzést a képző intézmény szervezi.

Különbségek az oktatásban

 • Az OKJ-s rendszerben nem volt lehetőség a távolléti oktatásra. Jelenleg a képzők határozzák meg, hogy élnek e a távolléti oktatás lehetőségével, ami azt jelenti, hogy nem szükséges a résztvevők fizikai jelenléte az oktatás helyszínén. Otthonról, internet segítségével is tarthatnak az oktatók órát úgy,hogy mindenki a saját otthonában csatlakozik az előadáshoz.
   
 • Vannak olyan szakképesítések, melyek programkövetelménye megengedi, hogy kizárólag távoktatás formájában tanulják meg képzésben részt vevők a tananyagot. Ez a legrugalmasabb oktatási forma, mert mindenki a saját szabadidejéhez igazíthatja a tananyag elsajátítását.
   
 • Vannak olyan tanfolyamok, melyek elméleti tananyagának elsajátítását a képzésben résztvevők otthon alkalmazhatják saját időbeosztásuk szerint, de a gyakorlati órák személyes megjelenést kívánnak. A képzési idő így jelentősen lerövidül, hiszen a gyakorlati oktatásokkal párhuzamosan lehet tanulni az elméleti anyagot. Ez az oktatási forma a legáltalánosabb. 

Azonosító számok

 • Az OKJ-s rendszerben minden képzéshez tartozott egy ún "OKJ szám".
   
 • Az új oktatási rendszerben a szakmáknak van azonosító száma, szakképesítések esetén a programkövetelménynek van azonosító száma.

Bizonyítvány

Az OKJ-s rendszerben a képző szervezte meg a komplex szakma vizsgát.

Az új rendszerben a képzők az oktatást szervezik meg, a szakmai/képesítő vizsgát Akkreditált Független Vizsgaközpont bonyolítja le. A képzőknek a jogosultsága addig tart, hogy sikeres záróvizsga esetén a képzés elvégzéséről tanúsítványt állít ki, amivel a képzésben részt vevő jelentkezhet a képesítő vagy szakmai vizsgára. A gördülékenység érdekében a képzők veszik fel a kapcsolatot a vizsgaközponttal és segítik ügyfeleiket abban, hogy helyettük bonyolítják le a vizsgára jelentkezés folyamatát.

Ha a Tanúsítvánnyal rendelkező szeretne önállóan vizsgaközpontot keresni, természetesen megteheti és jelentkezhet vizsgára az általa választott vizsgaközpontban.

Europass

 • Az OKJ-s rendszerben képzéstől függetlenül lehetett igényelni Europass bizonyítványt.
   
 • Az új képzési rendszerben CSAK A RÉSZSZAKMÁKRA történő felkészítésre vonatkozó oktatásban vett részt, szakmai bizonyítványt szerzett.