Fegyveres biztonsági őr

Azonosító szám: 10324022 (PROGRAMKÖVETELMÉNY)

Rendészet és közszolgálat

A kiemelt létesítmények vagy tevékenységek törvényben szabályozott, magasabb védelmi szintet biztosító fegyveres biztonsági őr szakképesítés alkalmazási területe az elmúlt 10 évben folyamatosan nőtt, a különféle állami szervek által létrehozott őrségek folyamatos munkaerő-hiánnyal küzdenek. A végzettséget megszerző fegyveres biztonsági őrök egy magasabb szintű, de stabilnak tekinthető munkahely reményében szívesen szerzik meg a képesítést az elmúlt évek tapasztalatai szerint.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

• Az őrzésre kijelölt létesítményekben, közterületen vagy közforgalom számára megnyitott magánterületen őr-járőr és készenléti kivonuló szolgálatot lát el.
• A kötelezett által meghatározott tartalmú szolgálati utasítás alapján az ellenőrzéshez rendszeresített biztonságtechnikai eszközök alkalmazásával az őrzött létesítménybe történő be- és kiléptetést a személyek azonosításával, csomagjuk és/vagy gépjárművek átvizsgálásával, valamint a helyszínen tartózkodó személyek védelmére végzi.
• A hatóság egyidejű értesítése mellett a számára meghatározott szolgálati helyen bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt elfogja, a hatóság kiérkezéséig visszatartja és a bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetéséhez használt, vagy azzal összefügésbe hozható, a helyszíni intézkedés során az elkövetőnél megtalált, támadásra alkalmas eszközt, eszközöket, tárgyi bizonyítékokat elveszi, a kiérkező hatósági személynek átadja.
• Pénz- és értékszállítást végez, szállítmányt és személyt kísér, őriz.
• Intézkedése során indokolt esetben, a törvényben előírt módon kényszerítő eszközeit alkalmazza.
• Feladatai eredményes ellátása érdekében fizikai állóképességét tudatosan fejleszti.
• Bűncselekmény, katasztrófa helyszínén mentési, menekítési, elsősegély nyújtási és helyszínbiztosítási feladatokat végez.
• Az őrzésére, védelmére bízott létesítménnyel kapcsolatos rendkívüli események megakadályozásának kötelezettsége körében végrehajtja a megerősített szolgálati feladatokat, – megelőző- fokozott- és teljes készenlét –, illetve minősített időszakban a rendőrség, vagy honvédség alárendeltségében tevékenykedve a védett objektum elleni fegyveres, illetve felfegyverkezve elkövetett támadás esetén lőfegyvert magabiztosan használ.
• Megakadályozza az őrzésére, védelmére bízott objektummal kapcsolatos rendkívüli események bekövetkezését, szükség esetén intézkedik azok felszámolása iránt.
• Elemzi, értékeli a tudomására jutott információkat, azokról szóban vagy írásban jelentést tesz.
• A szolgálatot a hierarchikus szervezetekre jellemzően meghatározott módon és formában átadja-átveszi, vezeti a kapcsolódó szolgálati okmányokat, alkalmazza a szolgálati okmányok dokumentálása eszközeit és módszereit.
• Üzemelteti és kezeli a telepített és kézi biztonságtechnikai berendezéseket, hírközlő eszközöket.
• Szolgálati feladatainak ellátása során szükség szerint tájékoztatja a vele érintkezésbe lépő vagy intézkedés alá vont személyeket az általa bevezetett intézkedés indokairól, felhatalmazásáról.
• Írásban és szóban eredményesen kommunikál, a kialakult konfliktushelyzetet hatásosan kezeli. Feladatának ellátása során érthetően fejezi ki magát szóban és írásban, valamint mások kommunikációját megfelelő módon értelmezi.

 

 

A képzés megkezdésének feltételei

érettségi 

Szakmai előképzettség

nincs

Egészségügyi alkalmassági követelmény

szükséges

A képzés időtartama

250 óra, 3-4 hónap

Szakmai gyakorlat területe és időtartama

nincs

Engedélyszám

E/2020/000365

Befizetési módok
  • személyesen beiratkozáskor készpénzben
  • személyesen beiratkozáskor bankkártyával
  • Fizetési Kapu 22222222-35076935
A képzés zárása

A képzés záróvizsgával zárul és a képzés végén kerül megtartásra.

A képzés elvégzéséről szóló igazolás megnevezése

TANÚSÍTVÁNY

Gyakori kérdések

Az alábbiak közül, bármelyiken:


Mobil: +36 30 511 6207  
E-mail: info@tuskekft.hu

Az adott képzéseken csak az vehet részt, aki megfelel az előírt előfeltételeknek (pl. Alapfokú iskolai végzettség…). Az előfeltételek képzésenként eltérnek.
Erről minden információt megtalál a főoldalon, az adott tanfolyam nevére kattintva, a szakmai és vizsgakövetelményekben.

A Képzési Program megtekintéséhez szükséges jelszóért kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz