Méhész

Azonosító szám: 10035

Mezőgazdaság és erdészet

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

 • A sokféle kaptártípus és keretméret közül kiválasztja a magyar viszonyok között a számára legmegfelelőbbet.
 • Szakszerűen használja a védőfelszerelést, a méhek megfékezésének eszközeit.
 • Elvégzi a méhcsaládok kezelését, eltervezi és végre-hajtja a méhcsaládok bővítését, élelemmel való ellátását, a betegségek elleni védekezéseket.
 • A méhcsaládokat szükség szerint kiegyenlíti, erősíti, megcsapolja. Építtet, rajzást gátol.
 • Megnyitja a méztereket, vándoroltatja a méheket, megállapítja a méz érettségét, elveszi a mézes kereteket, hazaszállítja, lefedelezi, kipörgeti a mézet, kezeli a mézes fedelezést, letisztítja és szak-szerűen tárolja a hordós mézet.
 • Lépesmézet, méhmérget, propoliszt, viaszt, méhpempőt, virágport termel, feldolgoz és tárol.
 • Méhcsaládokat szaporít, méhanyákat nevel, pároztat és felhasznál.
 • Megkülönbözteti és jellemezni tudja a nyugati mézelő méh négy legismertebb alfaját.
 • Felismeri a mézelő méhek három kasztját, megtalálja a munkás-méhek között a méhanyát. Meg tudja különböztetni a fedett fiasítást a fedett méztől. Viselkedésük megfigyeléséből következtetni tud a méhek tevékenységére.
 • Elvégzi a méhcsalád kötelezően előírt méhegészségügyi vizsgálatát.
 • Mintát gyűjt a betegségre gyanús méhekből, a fiasításból, méh-hullákból, kaptár-törmelékből és azokat laboratóriumi vizsgálatra küldi.
 • Betartja a méhegészségügyi zárlati intézkedéseket.
 • Védekezik a méhbetegségek, méhkártevők ellen.
 • Megtervezi az éves atkavédekezés módját és idejét.
 • Szakszerűen használja a méhészeti gyógyszereket, ellenőrzi a védekezés hatékonyságát
 • Megkülönbözteti a méhlegelő méhek számára értékes és értéktelen növényeit.
 • Kiválasztja a vándoroltatásra alkalmas növényállományt.
 • Meghatározza a méhek telepítésének optimális távolságát.
 • Felismeri a méhlegelő nektár és virágpor termelő növényeit.
 • Megkülönbözteti a fagykárt szenvedett fákat és cserjéket az éptől.
 • A virágbimbó fejlettsége alapján meghatározza a méhek telepítésének idejét.
 • Vándorlási tervet készít. Megszervezi a méhek bérporzásra való szállítását.
 • Gondoskodik a méhcsaládok fejlesztését szolgáló virágporos méhlegelőre történő vándoroltatásról.
 • Méhlegelő javítási tervet készít, végrehajtja a növények telepítését.
 • Elintézi a méhek letelepítésével kapcsolatos engedélyek beszerzését.
 • Az önkormányzatoknál a határidők betartásával be- és kijelenti a méhek letelepítését és elszállítását. Eleget tesz a méh-családok tartásának február végi bejelentési kötelezettségének.
 • A betegség gyanúját jelenti, a zárlati intézkedéseket betartja. A növényvédelmi károkat haladéktalanul jelenti, a kárfelmérésben részt vesz.
 • Vállalkozást alapít és működtet, elvégzi, vagy elvégezteti annak adminisztrációs teendőit is.
A képzés megkezdésének feltételei
 • alapfokú iskolai végzettség
 • foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat
A képzés időtartama

240 óra / 3 hónap

Engedélyszám

E/2020/000365

Befizetési módok
 • személyesen beiratkozáskor készpénzben
 • személyesen beiratkozáskor bankkártyával
 • Fizetési Kapu 22222222-35076935
A képzés zárása

A képzés záróvizsgával zárul, mely a képzés végén kerül megtartásra.

A képzés elvégzéséről szóló igazolás megnevezése

TANÚSÍTVÁNY, mely kiadásának feltétele a záróvizsgán „Megfelelt” minősítés megszerzése.

Megjegyzés

A szakképzettséget illetve szakképesítést igazoló bizonyítvány megszerzését az akkreditált vizsgaközpont biztosítja.

Gyakori kérdések

Farkas László méhészet Biatorbágy.

Igen lehet, a Földhivatalnál kell bemutatni a bizonyítványt.

Természetesen tud akár 2-3 részletben is fizetni.

A Képzési Program megtekintéséhez szükséges jelszóért kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz
Méhész
180 000 Ft

Az ár tartalmazza az előzetes tudásmérés, az oktatások és a záróvizsga díját is.