Munkavédelmi előadó

Azonosító szám: 10224002 (Programkövetelmény)

Foglalkozás-egészségügy és balesetvédelem

A munkavédelmi előadó

• Értelmezi és alkalmazza a munkavédelemre vonatkozó szabályokat.
• Részt vesz az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkahely, munkakörnyezet tervezésében, létesítésében, kialakításában.
• Közreműködik azoknak a feladatoknak az ellátásában, amelyek munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősülnek.
• Közreműködik a nem szaktevékenység jellegű munkáltatói munkavédelmi feladatok ellátásában.
• Azonosítja a munkáltatónál a veszélyeket; értékeli a kockázatokat; megelőző intézkedéseket javasol; elkészíti a kockázatértékelési dokumentumot.
• Részt vesz az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények megteremtésében.
• Elkészíti az egyéni védőeszköz juttatási rendjét.
• Részt vesz a mentési terv elkészítésében.
• Összeállítja a munkavédelmi oktatási tematikát.
• Megtartja a biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteinek oktatását.
• Ellenőrzi a munkahelyek munkavédelmi előírásainak betartását.
• Ellenőrzi a munkaeszközök, az egyéni védőeszközök, technológiai folyamatok rendeltetésszerű alkalmazását.
• Kivizsgálja a munkabaleseteket.
• Részt vesz a fokozott expozíció kivizsgálásban.
• Kiállítja a munkavédelmi dokumentumokat hagyományos és elektronikus formában.
• Együttműködik és kapcsolatot tart a munkavállalókkal, a munkavédelmi képviselőkkel, a munkaegészségügyi szaktevékenységet ellátó személlyel, a munkavédelmi hatósággal.
• Elvégzi a veszélyes létesítményre, munkahelyre, munkaeszközökre, technológiára előírt munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatot.
• Meghatározza a veszélyforrások elleni hatásos védelmet.
• Elvégzi a munkahely, egyéni védőeszköz, a munkaeszköz, a technológia soron kívüli ellenőrzését.
• Együttműködik és kapcsolatot tart tűzvédelmi és környezetvédelmi szakemberekkel.
• Elősegíti a munkáltató biztonság és egészségmegőrzés iránti elkötelezettségnek növelését.
• Hozzájárul a biztonságtudatos, az egészség megőrzését elősegítő munkavállalói magatartás kialakításához.
• Kialakítja a megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmát.
• A szakirányú szakképesítés birtokában elvégzi a veszélyes munkaeszközökre előírt időszakos biztonsági felülvizsgálatot.
• Elvégzi a jogszabályok által munkabiztonsági szaktevékenységnek minősített feladatokat.

A képzés megkezdésének feltételei

érettségi végzettség

foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat

A képzés időtartama

300 óra

Engedélyszám

E/2020/000365

Befizetési módok
  • személyesen beiratkozáskor készpénzben
  • személyesen beiratkozáskor bankkártyával
  • Fizetési Kapu 22222222-35076935
A képzés zárása

A képzés záróvizsgával zárul.
A záróvizsga a képzés végén kerül megtartásra.

Sikeres záróvizsga esetén Tanúsítványt állítunk ki.

A képzés elvégzéséről szóló igazolás megnevezése

Tanúsítvány

Megjegyzés

A Tanúsítvány birtokában jelentkezhet a képzésben részt vevő Független Akkreditált Vizsgaközpontnál a képesítő vizsgára (segítünk a képesítő vizsgára történő jelentkezésben).

A Képzési Program megtekintéséhez szükséges jelszóért kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz
Munkavédelmi előadó
180 000 Ft

Az ár tartalmazza az esetleges előzetes tudásmérés, az oktatások és a záróvizsga díját is.