Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens)

Azonosító szám: 01194002

Keresse kollégánkat vagy kérjen visszahívást!
Induló csoportok
5. csoport 2024. június 15.
6. csoport 2024. szeptember 15.

A csoportokat létszámtól függően háromhavonta indítjuk.

A pedagógiai asszisztens óvodában, iskolában, gyermekotthonban, lakásotthonban és egyéb (gyermeknevelő, gondozó) intézményben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú végzettségű szakember, irányítása mellett végzi szakirányú munkáját. A kompetenciahatárokat betartva közreműködik a gyermek/fiatal tevékenységeinek, tanítási óráinak előkészítésében és lebonyolításában. Részt vesz az intézményen belüli és intézményen kívüli programok, szabadidős feladatok előkészítésében és lebonyolításában. Felügyeli, kíséri a csoportot, gondozási feladatokat lát el, részt vesz a gondjaira bízott gyermek/fiatal higiénés szokásrendszerének kialakításában. Koordinálja a család és az intézmény kapcsolattartását. 
Munkája során differenciált bánás-módot alkalmaz. Különös figyelmet fordít a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekre, tanulóra és családjára, valamint figyel a különleges gondozáshoz való jog érvényesülésére. Munkáját a családokkal, más szakemberekkel és a gyermekkel/fiatallal történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.
 
A szakképesítéssel rendelkező képes:
- nevelési/oktatási feladatokat értelmezni
- együttműködni más szakemberekkel
- szociális problémák felismerésére
- a különleges bánásmódot igénylő gyermek felismerésére
- differenciált bánásmód alkalmazására
- konfliktusok felismerésére és megoldásra
- adekvát kommunikációra
- tevékenységek, tanórák eszközeinek előkészítésére
- rendezvények, programok szabadidős tevékenységek szervezésére
- ügyeleti feladatok ellátására
- pontos, következetes munkára
- módszeres munkavégzésre
- a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára
- általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni
- pedagógiai, pszichológiai, egészségtani ismereteit alkalmazni
- a szakmai, etikai szabályok betartására, szakmai értékek képviseletére
- olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni
- köznyelvi és szakmai szöveget írni
- információk gyűjtésére
- önművelésre  
A képzés megkezdésének feltételei

érettségi

A képzés időtartama

1000 óra / 6 hónap

Engedélyszám

E/2020/000365

Befizetési módok
  • személyesen beiratkozáskor készpénzben
  • személyesen beiratkozáskor bankkártyával
  • Fizetési Kapu 22222222-35076935
A képzés zárása

A képzés számonkéréssel zárul, ami a képzés végén kerül megtartásra. 

A számonkérés sikeres teljesítése esetén Tanúsítványt állítunk ki.

A képzés elvégzéséről szóló igazolás megnevezése

TANÚSÍTVÁNY, mely kiadásának feltétele a záróvizsgán „Megfelelt” minősítés megszerzése.

Megjegyzés

A szakképzettséget illetve szakképesítést igazoló bizonyítvány megszerzését az akkreditált vizsgaközpont biztosítja.

Képzési program megtekintéséhez szükséges kód: 3491

A Képzési Program megtekintéséhez szükséges kód a Megjegyzés-ben található.
Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens)
115 000 Ft

Az ár tartalmazza az előzetes tudásmérés, az oktatások és a záró számonkérés díját is.