Pedagógiai munkatárs

Azonosító szám: 10015

Oktatás

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

 • Képes pedagógiai feladatokat felismerni, rendszerezni és alkalmazni a gyakorlatban
 • Felismeri az egyes gyógypedagógiai csoportokat, fogalmakat és bekapcsolódik az SNI -s gyermek fejlesztő foglalkozásaiba
 • Alkalmazza az alapvető pszichológiai fogalmakat, a fejlődést folyamatnak tekinti. Ismeri az egyén és a közösség egymásra gyakorolt hatásait
 • Az életkori sajátosságokhoz alkalmazkodva, képes munkáját szervezni
 • Képes különbséget tenni nevelő személyiségtulajdonságainak hatásai között.
 • Képes információk szerzésére és kezelésére a rábízott gyermek/tanuló családjáról
 • Képes különbséget tenni az egyes konfliktustípusok között, kezdeményezi feltárásukat
 • Képes párhuzamot vonni a hátrányos helyzet, a veszélyeztetettség és a bűnelkövetés között
 • Képes megkülönböztetni a család és az iskola felelősségét
 • Képes együtt gondolkodásra a pedagógussal a csoport szabadidős tevékenységeinek megszervezésében.
 • Képes megkülönböztetni az óvodai és iskolai programok jellemzőit.
 • Képes játékeszközök beszerzésére, forrásteremtésre.
 • Képes a közművelődési intézmények között kiválasztani az életkorhoz igazodó programot biztosító intézményt.
 • Együttműködik a családdal, képes a kapcsolatteremtésre, pedagógiai kommunikációra.
 • Igyekszik kielégíteni az óvodáskorú és az iskoláskorú gyermek komfortérzetét.
 • Kommunikációjával képes fenntartani hallgatósága érdeklődését
 • Képes személyesen, telefonon és írásban kapcsolatot kezdeményezni és válaszolni.
 • Képes bizalmi légkör kialakítására és fenntartására a gyermekkel/tanulóval és családjával.
A képzés megkezdésének feltételei

érettségi

A képzés időtartama

1000 óra / 6 hónap

Engedélyszám

E/2020/000365

Befizetési módok
 • személyesen beiratkozáskor készpénzben
 • személyesen beiratkozáskor bankkártyával
 • Fizetési Kapu 22222222-35076935
A képzés zárása

A képzés záróvizsgával zárul, mely a képzés végén kerül megtartásra.

A képzés elvégzéséről szóló igazolás megnevezése

TANÚSÍTVÁNY, mely kiadásának feltétele a záróvizsgán „Megfelelt” minősítés megszerzése.

Megjegyzés

A szakképzettséget illetve szakképesítést igazoló bizonyítvány megszerzését az akkreditált vizsgaközpont biztosítja.

Gyakori kérdések

Személyesen az ügyfélszolgálati irodánkban (2040 Budaörs, Budapesti út 122.) hétfőtől csütörtökig 07:00-16:00, illetve pénteken 07:00-13:00-ig.

Az alábbiak közül, bármelyiken:

Telefon: +36 1 231 0033  
Mobil: +36 70 3159 276  
E-mail: info.tuske@gmail.com

A honlapunk jobb felő sarkában (okostelefonon a lap tetején) található e-learning fülre, vagy az alábbi linkre http://start.tuskekft.hu kattintva.

Ennek több oka is lehet. Nem kap kódot, amennyiben:

 • Az ön által megadott e-mail cím freemail, citromail vagy egyéb “gyenge” levelezőrendszer. (Ezen levelezőrendszerek nem képesek minden e-mailt fogadni.)
 • A jelentkezési lapon nem adott meg e-mail címet, vagy hibásan adta meg azt.
 • A beiratkozáskor kért összeget nem fizette ki.
 • A jelentkezési lapot hiányosan töltötte ki.
 • Az e-mail címe el lett írva általunk (emiatt kérjük, minél olvashatóbb formában adja meg azt).
 • Ritka: Egyéb probléma (nincs internet, rendszerösszeomlás stb.) esetén.
A Képzési Program megtekintéséhez szükséges jelszóért kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz
Pedagógiai munkatárs
170 000 Ft

Az ár tartalmazza az előzetes tudásmérés, az oktatások és a tanúsítvány díját is.