Pedagógiai munkatárs

Azonosító szám: 01194002

Oktatás

Keresse kollégánkat vagy kérjen visszahívást!
Induló csoportok
5. csoport 2024. március 14.
6. csoport 2024. szeptember 2.

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

 • Képes pedagógiai feladatokat felismerni, rendszerezni és alkalmazni a gyakorlatban
 • Felismeri az egyes gyógypedagógiai csoportokat, fogalmakat és bekapcsolódik az SNI -s gyermek fejlesztő foglalkozásaiba
 • Alkalmazza az alapvető pszichológiai fogalmakat, a fejlődést folyamatnak tekinti. Ismeri az egyén és a közösség egymásra gyakorolt hatásait
 • Az életkori sajátosságokhoz alkalmazkodva, képes munkáját szervezni
 • Képes különbséget tenni nevelő személyiségtulajdonságainak hatásai között.
 • Képes információk szerzésére és kezelésére a rábízott gyermek/tanuló családjáról
 • Képes különbséget tenni az egyes konfliktustípusok között, kezdeményezi feltárásukat
 • Képes párhuzamot vonni a hátrányos helyzet, a veszélyeztetettség és a bűnelkövetés között
 • Képes megkülönböztetni a család és az iskola felelősségét
 • Képes együtt gondolkodásra a pedagógussal a csoport szabadidős tevékenységeinek megszervezésében.
 • Képes megkülönböztetni az óvodai és iskolai programok jellemzőit.
 • Képes játékeszközök beszerzésére, forrásteremtésre.
 • Képes a közművelődési intézmények között kiválasztani az életkorhoz igazodó programot biztosító intézményt.
 • Együttműködik a családdal, képes a kapcsolatteremtésre, pedagógiai kommunikációra.
 • Igyekszik kielégíteni az óvodáskorú és az iskoláskorú gyermek komfortérzetét.
 • Kommunikációjával képes fenntartani hallgatósága érdeklődését
 • Képes személyesen, telefonon és írásban kapcsolatot kezdeményezni és válaszolni.
 • Képes bizalmi légkör kialakítására és fenntartására a gyermekkel/tanulóval és családjával.
A képzés megkezdésének feltételei

érettségi

A képzés időtartama

1000 óra / 6 hónap

Engedélyszám

E/2020/000365

Befizetési módok
 • személyesen beiratkozáskor készpénzben
 • személyesen beiratkozáskor bankkártyával
 • Fizetési Kapu 22222222-35076935
A képzés zárása

A képzés számonkéréssel zárul, ami a képzés végén kerül megtartásra. 

A számonkérés sikeres teljesítése esetén Tanúsítványt állítunk ki.

A képzés elvégzéséről szóló igazolás megnevezése

TANÚSÍTVÁNY, mely kiadásának feltétele a záróvizsgán „Megfelelt” minősítés megszerzése.

Megjegyzés

A szakképzettséget illetve szakképesítést igazoló bizonyítvány megszerzését az akkreditált vizsgaközpont biztosítja.

A Képzési Program megtekintéséhez szükséges kód a Megjegyzés-ben található.
Pedagógiai munkatárs
115 000 Ft

Az ár tartalmazza az előzetes tudásmérés, az oktatások és a záró számonkérés díját is.